VARIABELE RENTE OBLIGATIES

Met het oog op waardestijging, koopt en verkoopt Cyber Capital continu verschillende soorten cryptomunten, met als doel een gedifferentieerde cryptoportefeuille te beheren. Middels de uitgifte van variabele rente obligaties geven wij beleggers de mogelijkheid hierin te participeren.
De obligaties worden uitgegeven door Cyber Capital B.V.

KENMERKEN
– Nominale waarde: €500,- (vijfhonderd euro)
– Minimale afname: 4 stuks
– Variabele rente
– Geen emissie- en managementkosten
– Maximale uitgifte: €2.495.000,-

PORTEFEUILLE-AANDEEL
Onze cryptoportefeuille is onderverdeeld in portefeuille-aandelen. De waarde van het aandeel c.q. de koers is afhankelijk van de intrinsieke waardestijging of daling van de cryptomunten in portefeuille. Bij aankoop kent Cyber Capital op basis van de koers een hoeveelheid portefeuille-aandelen toe aan uw obligaties.

LOOPTIJD
De obligatie heeft een looptijd van 49 jaar, onverminderd de bevoegdheid van de deelnemer om de obligatie(s) voor het verstrijken van de looptijd vervroegd terug te verkopen aan Cyber Capital. Vervroegde terugverkoop is mogelijk vanaf het einde van het kalenderkwartaal waarin de obligaties zijn aangekocht. Vervroegde terugverkoop kan uitsluitend tegen de actuele waarde, vastgesteld op basis van het aantal portefeuille-aandelen vermenigvuldigd met de koers. Het is m­ogelijk dat bij vervroegde terugverkoop de actuele waarde lager is dan de nominale waarde. Er is dan sprake van negatieve rente c.q. verlies.

VARIABELE RENTE
De netto rente bestaat uit het koersverschil na aftrek van de performance fee. Zodoende profiteert u als belegger mee van de waardestijging van de portefeuille. De keerzijde is echter dat de waarde ook kan dalen, tot zelfs onder de nominale waarde van €500,-. De rente wordt aan het einde van de looptijd of bij vervroegde terugverkoop uitgekeerd.

RISICO’S
Cryptocurrencies kennen een hoge volatiliteit, u moet een belegging in Cyber Capital Variabele Rente Obligaties dan ook zien als een belegging met een hoog risicoprofiel. Door te investeren in een gespreide portefeuille, bestaande uit meer dan vijftig verschillende munten, zijn wij instaat deze volatiliteit te reduceren. Maar duidelijk mag zijn dat zoals bij iedere belegging ook hier risico’s aan kleven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat door koersdaling de actuele waarde van de obligatie lager komt te liggen dan de nominale waarde van €500,- wat kan resulteren in een verlies of, in het ergste geval, het verloren gaan van uw inlegbedrag.

KOSTEN
Cyber Capital brengt geen vaste emissie- of managementkosten in rekening. Haar beheervergoeding bestaat uitsluitend uit een winstafhankelijke performance fee (PF). Bij een bruto kwartaalrendement tot 2,5% rekent Cyber Capital geen PF en is deelname volledig kosteloos. 

PERFORMANCE FEE
De PF wordt berekend over het bruto rendement en wordt aan het einde van ieder kalenderkwartaal verrekend. Mocht u voor het aflopen van het kalenderkwartaal uw obligatie(s) willen terugverkopen aan Cyber Capital dan wordt de PF berekend over het bruto rendement op het moment van terugverkoop. 
Tussentijdse koersdalingen hebben geen effect op de berekening van de te betalen PF. Wanneer u bijvoorbeeld over het 1e kwartaal een PF heeft betaald en de koers aan het eind van het 2e kwartaal is gedaald, dan betaalt u over het 2e kwartaal geen PF. Over het 3e kwartaal betaalt u dan alleen een PF wanneer het bruto rendement meer dan 2,5% bedraagt t.o.v. de koers aan het einde van het 1e kwartaal. 
Het verrekenen van de PF gaat d.m.v. het inhouden van portefeuille-aandelen op uw belegging. De hoogte van de PF wordt berekend op basis van een progressieve staffel.

BELASTING
Rente op obligaties valt voor particuliere beleggers in box 3: sparen en beleggen. U betaalt belasting over uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen van €25.000. Vanaf belastingjaar 2017 zijn er 3 vermogensschijven. Voor specifiek belastingadvies adviseren wij u hierover met een accountant of belastingadviseur in contact te treden. Ook kunt u kijken op de website van de belastingdienst.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Wij zijn altijd benaderbaar voor het geven van informatie en toelichting. Daarnaast publiceert Cyber Capital wekelijks (iedere woensdag) de koers op haar website. Voorts ontvangt u aan het einde van ieder kwartaal van ons een overzicht met daarin: uw kwartaalrendement, de actuele waarde van uw belegging, de hoeveelheid portefeuille-aandelen en de hoogte en verrekening van de ingehouden performance fee.

KENMERKEN
– Nominale waarde: €500,- (vijfhonderd euro)
– Minimale afname: 4 stuks
– Variabele rente
– Geen emissie- en managementkosten
– Maximale uitgifte: €2.495.000,-

PORTEFEUILLE-AANDEEL
Onze cryptoportefeuille is onderverdeeld in portefeuille-aandelen. De waarde van het aandeel c.q. de koers is afhankelijk van de intrinsieke waardestijging of daling van de cryptomunten in portefeuille. Bij aankoop kent Cyber Capital op basis van de koers een hoeveelheid portefeuille-aandelen toe aan uw obligaties.

LOOPTIJD
De obligatie heeft een looptijd van 49 jaar, onverminderd de bevoegdheid van de deelnemer om de obligatie(s) voor het verstrijken van de looptijd vervroegd terug te verkopen aan Cyber Capital. Vervroegde terugverkoop is mogelijk vanaf het einde van het kalenderkwartaal waarin de obligaties zijn aangekocht. Vervroegde terugverkoop kan uitsluitend tegen de actuele waarde, vastgesteld op basis van het aantal portefeuille-aandelen vermenigvuldigd met de koers. Het is m­ogelijk dat bij vervroegde terugverkoop de actuele waarde lager is dan de nominale waarde. Er is dan sprake van negatieve rente c.q. verlies.

VARIABELE RENTE
De netto rente bestaat uit het koersverschil na aftrek van de performance fee. Zodoende profiteert u als belegger mee van de waardestijging van de portefeuille. De keerzijde is echter dat de waarde ook kan dalen, tot zelfs onder de nominale waarde van €500,-. De rente wordt aan het einde van de looptijd of bij vervroegde terugverkoop uitgekeerd.

RISICO’S
Cryptocurrencies kennen een hoge volatiliteit, u moet een belegging in Cyber Capital Variabele Rente Obligaties dan ook zien als een belegging met een hoog risicoprofiel. Door te investeren in een gespreide portefeuille, bestaande uit meer dan vijftig verschillende munten, zijn wij instaat deze volatiliteit te reduceren. Maar duidelijk mag zijn dat zoals bij iedere belegging ook hier risico’s aan kleven. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat door koersdaling de actuele waarde van de obligatie lager komt te liggen dan de nominale waarde van €500,- wat kan resulteren in een verlies of, in het ergste geval, het verloren gaan van uw inlegbedrag.

KOSTEN
Cyber Capital brengt geen vaste emissie- of managementkosten in rekening. Haar beheervergoeding bestaat uitsluitend uit een winstafhankelijke performance fee (PF). Bij een bruto kwartaalrendement tot 2,5% rekent Cyber Capital geen PF en is deelname volledig kosteloos. 

PERFORMANCE FEE
De PF wordt berekend over het bruto rendement en wordt aan het einde van ieder kalenderkwartaal verrekend. Mocht u voor het aflopen van het kalenderkwartaal uw obligatie(s) willen terugverkopen aan Cyber Capital dan wordt de PF berekend over het bruto rendement op het moment van terugverkoop. 
Tussentijdse koersdalingen hebben geen effect op de berekening van de te betalen PF. Wanneer u bijvoorbeeld over het 1e kwartaal een PF heeft betaald en de koers aan het eind van het 2e kwartaal is gedaald, dan betaalt u over het 2e kwartaal geen PF. Over het 3e kwartaal betaalt u dan alleen een PF wanneer het bruto rendement meer dan 2,5% bedraagt t.o.v. de koers aan het einde van het 1e kwartaal. 
Het verrekenen van de PF gaat d.m.v. het inhouden van portefeuille-aandelen op uw belegging. De hoogte van de PF wordt berekend op basis van een progressieve staffel.

BELASTING
Rente op obligaties valt voor particuliere beleggers in box 3: sparen en beleggen. U betaalt belasting over uw vermogen (bezittingen min schulden) op 1 januari van het jaar waarover u aangifte doet, min uw heffingsvrij vermogen van €25.000. Vanaf belastingjaar 2017 zijn er 3 vermogensschijven. Voor specifiek belastingadvies adviseren wij u hierover met een accountant of belastingadviseur in contact te treden. Ook kunt u kijken op de website van de belastingdienst.

INFORMATIE EN COMMUNICATIE
Wij zijn altijd benaderbaar voor het geven van informatie en toelichting. Daarnaast publiceert Cyber Capital wekelijks (iedere woensdag) de koers op haar website. Voorts ontvangt u aan het einde van ieder kwartaal van ons een overzicht met daarin: uw kwartaalrendement, de actuele waarde van uw belegging, de hoeveelheid portefeuille-aandelen en de hoogte en verrekening van de ingehouden performance fee.