Investeren in een digitale toekomst

MORE INFO
info

WIJ BELEGGEN IN CRYPTOCURRENCIES

Cyber Capital belegt in digitale munten, oftewel cryptocurrencies, omdat wij menen dat dit een van de belangrijkste technologische vernieuwingen is sinds de uitvinding van het internet. Wij beheren een gedifferentieerde portefeuille bestaande uit meer dan vijftig verschillende cryptomunten. Hoewel Bitcoin inmiddels bekend is bij het grote publiek, zijn de meeste andere cryptocurrencies dat nog niet. Toch is er sprake van een snel groeiende belangstelling voor deze nieuwe technologie.

 

Veilig en betrouwbaar

Vanwege de bewezen cryptografie en hun gedecentraliseerde karakter kunnen cryptocurrencies niet worden beïnvloed of gestuurd.

Opslag van waarde

Cryptocurrencies zijn door hun schaarste uitermate geschikt als opslag van waarde. De hoeveelheid kan niet door een centrale bank of overheid worden vergroot.

Snel en goedkoop wereldwijd betalen

Betalen met cryptocurrencies is vele malen sneller en goedkoper dan traditionele betalingen via banken.

100% Beheer en controle

Het beheer en de controle van cryptocurrencies ligt voor 100% bij de eigenaar, geheel onafhankelijk van banken en overheden.

 

 


rendement

Rendement

 

5.18

Koers 

208.04

Rendement YTD

68.13

Rendement 2016

 

Het bruto rendement (in %) is gebaseerd op de totale intrinsieke waarde van onze cryptoportefeuille en is uitsluitend bedoeld voor vergelijkingsdoeleinden.
In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.
De startdatum was 1 april 2016, sindsdien worden de gegevens iedere woensdag geüpdate.

 

 Bruto rendement op basis van de koersen van de onderliggende waarden in cryptocurrencies. Bron: Coin Market Cap

 

nieuws

NIEUWS

Bekijk onze blog voor een compleet overzicht van alle artikelen.

 

Blockchain is een blijvertje, ondanks de kinderziektes
wat-zijn-cryptocurrencies

WAT ZIJN CRYPTOCURRENCIES?

Cryptocurrencies stellen partijen in staat tot het vertrouwelijk uitwisselen van waarde of informatie zonder de tussenkomst van een autoriserende derde partij. Te denken valt hierbij aan de rol van een bank bij een financiële transactie of die van een notaris bij het opstellen van een overeenkomst. Deze autoriserende functies komen te vervallen omdat het onderliggende cryptografische protocol van het netwerk hier automatisch in voorziet. Een cryptocurrency wordt niet voor niets ook wel een gedecentraliseerd netwerk genoemd, er is immers geen behoefte meer aan één centrale partij om de transactie of overeenkomst te valideren. De structuur van het netwerk is zodanig dat zij zelf die rol vervult.

 

 


 

Video


De blockchain uitgelegd

De onderliggende technologie die dit alles mogelijk maakt is de blockchain-technologie. De blockchain is een openbaar digitaal grootboek waarin alle transacties in blokken achter elkaar worden geschakeld. Een ketting van blokken dus, vandaar de naam blockchain.

In deze video wordt kort uitgelegd wat de blockchain is, hoe zij werkt en wat voor verschillende innovatieve ontwikkelingen we van deze nieuwe technologie kunnen verwachten.


waarom-wij-geloven-in-cryptocurrencies

 

Waarom wij geloven in cryptocurrencies

 
De praktische toepassingen van cryptocurrencies zijn grenzeloos. Om die reden is er, alleen al in het afgelopen jaar, wereldwijd meer dan een miljard dollar geïnvesteerd in deze snel groeiende industrie. Het gaat dan voornamelijk om jonge tech-bedrijven die innovatieve diensten en applicaties bouwen op de blockchain-technologie. Hoewel verschillende van deze bedrijven reeds zijn uitgegroeid tot significante marktspelers menen wij dat er meer potentiële waarde zit in het rechtstreeks investeren in de onderliggende cryptocurrencies zelf. Tenslotte zal ieder succesvol bedrijf, gebouwd op een dergelijk cryptonetwerk, automatisch waarde toevoegen aan het netwerk als geheel.

 

BESCHERMING

Wanneer er tijdens een economische crisis onzekerheid ontstaat, profiteren cryptocurrencies. Als opslag van waarde kunnen zij bescherming bieden tegen valuta-instabiliteit.

DIVERSIFICATIE

Diversificatie is een belangrijke beleggingsstrategie om risico’s te spreiden en volatiliteit te reduceren. Cryptocurrencies bieden diversificatie voor iedere beleggingsportefeuille.

GROEI

De ontwikkelingen gaan razend snel en krijgen steeds meer tractie. Wij verwachten dan ook dat de toepassingen van cryptocurrencies alleen maar zullen toenemen.

boudewijn-rooseboom-two

Boudewijn Rooseboom

 
Na afronding van mijn studie Economie aan de Universiteit van Amsterdam besloot ik in 2003 om op een motor van Vuurland naar Alaska te rijden. Daarop volgde een tienjarig verblijf in Brazilië waar ik veel ervaring op deed met Nederlandse investeringen in sociale woningbouwprojecten. Structuur, fiscaliteit en wetgeving zijn allemaal onderdelen die je dan voor beide landen moet regelen. Geen eenvoudige opgave.

Met die kennis begon ik enkele jaren geleden naar de bitcoin en de blockchain te kijken. Ik vind het een fascinerende en veelbelovende technologie, zij staat nog in haar kinderschoenen en de mogelijkheden zijn eindeloos. Wat Cyber Capital nu doet, is nog niet eerder gedaan. Dat maakt het zo uitdagend. Naast deze werkzaamheden ben ik momenteel bezig met de postacademische opleiding tot Register Controller aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Controle schept tenslotte vertrouwen en dat staat aan de basis van iedere investering.
 
LinkedIn

justin-bons

Justin Bons

 
Ik heb politieke filosofie en geschiedenis aan de Universiteit van Auckland gestudeerd. Kort daarna ben ik in 2013 van Nieuw Zeeland naar Nederland geëmigreerd om in Amsterdam het familiebedrijf te managen. In deze periode ontdekte ik cryptocurrencies, waarin ik mij steeds meer verdiepte. Dit leidde in 2014 tot het opzetten van een bitcoin mining-operatie en het investeren en handelen in cryptocurrencies.

Inmiddels houd ik mij full-time bezig met fundamentele analyses van cryptocurrencies, waarbij mijn aandacht uit gaat naar de onderliggende governance-modellen. Cryptocurrencies vereisen een multidisciplinaire benadering om ze te begrijpen, maar vooral ook om succesvol in ze te investeren. Ik verwacht dat deze nieuwe technologie op grotere schaal zal worden omarmd, waarbij investeringen een wezenlijke bijdrage leveren aan het bouwen van de infrastructuur die nodig is voor grotere massa adoptie. Middels het schrijven van artikelen en het geven van lezingen, meng ik mij regelmatig in het publieke debat omtrent dit onderwerp. Ik ben blij om er deel van uit te maken en mee te werken aan deze veelbelovende technologie.

LinkedIn

deskundigheid-flexibiliteit-spreiding-en-transparantie

Deskundigheid, flexibiliteit, spreiding en transparantie

 
Beleggen in cryptocurrencies staat nog in haar kinderschoenen en wordt daarom nog niet zo goed begrepen, laat staan toegepast door beleggers. Door onze verregaande deskundigheid zijn wij in staat om een gedifferentieerde portefeuille te beheren. En omdat we geloven in het groeipotentieel van de blockchain-technologie, richten we ons daarbij overwegend op de lange termijn. Wij investeren slechts in crypto’s waarvan we verwachten dat ze op den duur zullen gaan presteren en daarmee in waarde zullen stijgen. Die verwachting is gebaseerd op een gedegen fundamentele analyse van iedere door ons aan te kopen cryptomunt.
 
 

DESKUNDIGHEID

Dagelijks bestuderen en analyseren wij de cryptocurrency-markt. Ons werk bestaat uit het doen van fundamentele analyse, het volgen van de trends en het bijhouden van de laatste ontwikkelingen.

FLEXIBILITEIT

Cryptocurrencies kunnen op ieder moment worden gekocht en verkocht. Die hoge mate van liquiditeit maakt onze crypto-portefeuille dan ook uitermate flexibel.

SPREIDING

Door het beheer van een gediversifieerde portefeuille, bestaande uit zo’n vijftig verschillende cryptomunten, zijn we instaat de volatiliteit effectief te reduceren.

TRANSPARANTIE

Wij investeren 100% van ons kapitaal in cryptomunten. Hoewel de waarde uiteraard fluctueert, is iedere geïnvesteerde euro volledig gedekt door een onderliggende waarde in cryptomunten.